De partners Universiteit Maastricht (CARIM, lead partner), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITO, TSG InnoteQ, Pimbio, Tenco DDM, DSP Valley en BONNÉ+JAN richten zich in het Interreg Vlaanderen-Nederland project Trans Tech Diagnostics (TTD) op de ontwikkeling van betere opties voor de identificatie van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één en kosten de Europese gemeenschap €196 miljard per jaar. Hiervan wordt €106 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg (diagnostiek en behandeling). De snelle vergrijzing en ontgroening in onze grensregio schept de verwachting dat hart- en vaatziekten een sterk stijgende negatieve impact hebben op onze maatschappij.

Veel mensen met hart- en vaatziekten vertonen tijdens de ontwikkeling van de ziekte geen serieuze klachten en zijn dus zonder behandeling. Zij hebben echter meer risico op bijvoorbeeld een hartinfarct. Om dit risico te verkleinen richt TTD zich op onderzoek naar betere opties om dit risico te bepalen (diagnostiek). Tevens kan het TTD-onderzoek leiden tot verfijning van therapie en zo complicaties en bijwerkingen verminderen. TTD speelt hiermee in op de behoeften en vraag van zorgaanbieders en het bedrijfsleven.

Nieuwe technologie (bioassays) op het vlak van ontstekingsreacties, het testen van (nano)moleculaire biomarkers en nieuwsoortige testopstellingen worden binnen TTD aangewend om het (gepersonaliseerde) risico op hart- en vaatziekten te bepalen. Het open innovatieplatform van TTD biedt tevens opties voor samenwerking met het bedrijfsleven en kennismedewerkers m.b.t. hart- en vaatziektenonderzoek.

TTD is een Interreg Vlaanderen-Nederland innovatieproject met een totaalbudget van € 3.160.000,00 en waaraan Interreg een bijdrage van € 1.580.000,00 (50%, EFRO) levert. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: grensregio.eu en InterregTTD.eu